Hør mer av musikken til Advent litt komponert av Egil Stenhaug Strand

og produsert av Kriss Stemland her: